Jak nazywał się as myśliwski I wojny światowej znany jako „Czerwony Baron”?

Nie wiadomo
Hermann Göring
Manfred von Richthofen
Wilhelm Reinhard
Manfred Albrecht Freiherr von Rich­tho­fen prze­szedł do historii jako "as asów", z re­kor­do­wym wynikiem 80 ze­strze­leń. Rze­czy­wi­ście po­cho­dził z ary­sto­kra­tycz­ne­go rodu i miał tytuł barona (niem. Fre­iher­r).

Rozkład odpowiedzi

Nie wiadomo
Hermann Göring
Manfred von Richthofen
Wilhelm Reinhard
odpowiedzi
flagWielka Brytania
0%
11%
73%
15%
26
flagNiemcy
6%
10%
68%
13%
29
flagPolska
8%
12%
64%
14%
1610
flagNieznany
7%
13%
62%
15%
88

Płeć

men72%
women51%
Nie wiadomo
10%
8%
Hermann Göring
9%
13%
Manfred von Richthofen
72%
51%
Wilhelm Reinhard
7%
26%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywał się as myśliwski I wojny światowej znany jako „Czerwony Baron”?
1804
65%

Szczegóły

Autor: Mikolaj2235
Ilustracja: Tom Britt
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.