Jak nazywała się pierwsza operacja amerykańskich wojsk w czasie II WŚ wymierzona przeciwko Niemcom?

Operacja Husky
Operacja Overlord
Operacja Torch
Operacja Market Garden
Operacja Torch roz­po­czę­ła się nocą 7/8 li­sto­pa­da 1942, wtedy amer­kań­sko­-an­giel­skie wojska wy­lą­do­wa­ły w pół­noc­nej afryce. Celem tej operacji było od­cią­że­nie Bry­tyj­skich wojsk prze­pro­wa­dza­ją­cych ofensywę w Libii. Choć trzon sił Osi w tym rejonie sta­no­wi­ły wojska Francji Vichy, a Niemcy nie wysłali swoich jed­no­stek lądowych na pomoc, to prze­ciw­ko aliantom walczyła nie­miec­ka flota pod wodzą Ernsta Kalsa.

Rozkład odpowiedzi

Operacja Husky
Operacja Overlord
Operacja Torch
Operacja Market Garden
odpowiedzi
flagNieznany
21%
38%
27%
12%
102
flagPolska
20%
38%
24%
16%
644

Płeć

men27%
women13%
Operacja Husky
19%
18%
Operacja Overlord
37%
44%
Operacja Torch
27%
13%
Operacja Market Garden
16%
22%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Jak nazywała się pierwsza operacja amerykańskich wojsk w czasie II WŚ wymierzona przeciwko Niemcom?
789
24%

Szczegóły

Autor: as przestworzy
Ilustracja: wikimedia
Czytaj więcej: wikipedia Operacja Torch
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.