Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

Which Egyptian deity was depicted as a bull?
Ptah
Apis
Sekhmet
Osiris
Apis was a son of Hathor. Since Hathor was a symbollic mother of pharaohs, Apis bull was often a symbol of pharaoh.
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język polski

Które egipskie bóstwo było przedstawiane jako byk?
Ptah
Apis
Sechmet
Ozyrys
Apis był synem Hathora. Ponieważ Hathor był symboliczną matką faraonów, byk Apis był często symbolem faraona
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!

flag język francuski

flag język hiszpański

flag język niemiecki

flag język włoski

flag język niderlandzki

flag język rosyjski

flag język portugalski

flag język rumuński

Care zeitate egipteană a fost descrisă ca un taur?
Ptah
Apis
Sekhmet
Osiris
Apis era un fiu al lui Hathor. Din moment ce Hathor era o mamă simbolică a faraonilor, taurul Apis era adesea un simbol al faraonului
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!