Które grody Gall Anonim uważał z stolice Królestwa Polskiego?

Gniezno, Poznań, Kraków
Wrocław, Kraków, Sandomierz
Gniezno, Kruszwica, Wiślica
Poznań, Płock, Kraków
W czasach Anonima nie było stałej stolicy Kró­le­stwa. Władca prze­no­sił się z drużyną i dworem z grodu do grodu. Wg Galla Anonima głównymi sie­dzi­ba­mi księcia były właśnie Wrocław, Kraków i San­do­mierz. Co ciekawe Krzy­wo­usty został po­cho­wa­ny obok swego ojca, Wła­dy­sła­wa Hermana w jeszcze innym grodzie, Płocku.

Rozkład odpowiedzi

Gniezno, Poznań, Kraków
Wrocław, Kraków, Sandomierz
Gniezno, Kruszwica, Wiślica
Poznań, Płock, Kraków
odpowiedzi
flagPolska
47%
17%
27%
7%
342
flagNieznany
58%
8%
23%
8%
34

Płeć

men15%
women20%
Gniezno, Poznań, Kraków
40%
39%
Wrocław, Kraków, Sandomierz
15%
20%
Gniezno, Kruszwica, Wiślica
33%
32%
Poznań, Płock, Kraków
10%
7%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Które grody Gall Anonim uważał z stolice Królestwa Polskiego?
406
16%

Szczegóły

Autor: smyru
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.