Kto był pierwszym księciem seniorem Polski podczas rozbicia dzielnicowego?

Władysław Łokietek
420
Władysław II Wygnaniec
1073
Bolesław IV Kędzierzawy
457
Mieszko III Stary
463
Urodzony w 1105 Władysław był najstarszym synem Bolesława Krzywoustego, zapewne jeszcze za życia ojca aktywnie uczestniczył w rządzeniu państwem. Bolesław III Krzywousty dzieląc Polskę w swojej ostatniej woli pomiędzy synów wyznaczył mu Śląsk oraz najważniejszą dzielnicę senioralną - Małopolskę z Krakowem. Władysław, dążąc do zjednoczenia kraju, wszedł w konflikt z pozostałymi książętami, w którym przegrał i został - zgodnie ze swym przydomkiem - wygnany.
popraw to pytanie
KacperMaster16
zasięg: raczej globalnehistoriahistoria Polski
Ilustracja: wikimedia