Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
Od na­le­żą­cej do Europy Is­lan­dii, Gren­lan­dię oddziela Cieśnina Duńska sze­ro­ko­ści 278 km (nie należy mylić z cie­śni­na­mi duńskimi od­dzie­la­ją­cy­mi Bałtyk od Morza Pół­noc­ne­go­). To właśnie w tym miejscu miała miejsce słynna potyczka nie­miec­kie­go krą­żow­ni­ka Bismarck z an­giel­skim Hood, za­koń­czo­na za­to­pie­niem tego dru­gie­go.

Rozkład odpowiedzi

Kanał Parry'ego
Cieśnina Davisa
Cieśnina Naresa
Cieśnina Duńska
odpowiedzi
flagDania
23%
0%
0%
76%
13
flagGrecja
0%
10%
20%
70%
10
flagHolandia
9%
9%
14%
66%
21
flagKanada
10%
21%
5%
63%
19
flagNiemcy
7%
23%
15%
52%
105
flagHiszpania
18%
31%
0%
50%
16
flagAustria
11%
29%
11%
47%
17
flagFrancja
4%
27%
22%
45%
22
flagPolska
10%
31%
13%
43%
6866
flagIrlandia
6%
31%
12%
43%
16
flagWielka Brytania
12%
33%
9%
41%
191
flagStany Zjednoczone
7%
36%
14%
40%
71
flagWłochy
7%
29%
24%
39%
41
flagNieznany
8%
36%
21%
32%
214
flagIndie
10%
60%
10%
20%
10

Płeć

men40%
women41%
Kanał Parry'ego
10%
10%
Cieśnina Davisa
31%
34%
Cieśnina Naresa
17%
13%
Cieśnina Duńska
40%
41%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Która cieśnina oddziela Grenlandię od Islandii?
7731
43%

Szczegóły

Autor: Hinode
Ilustracja: Mike Beauregard
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.