Podczas drugiej wojny światowej parze polskich okrętów podwodnych ORP "Dzik" i ORP " Sokół" ,odnoszących sukcesy na Morzu Śródziemnym , Alianci nadali zaszczytny przydomek. Jaki ?

"Straszne Bliźniaki"
"Nieustraszeni Polacy "
"Bohaterowie Głębin"
"Podwodni Pogromcy"
Prze­ka­za­ne Polskiej Ma­ry­nar­ce Wojennej przez Bry­tyj­czy­ków na czas wojny dwa okręty typu U były małymi , prostymi kon­struk­cja­mi prze­zna­czo­ny­mi pier­wot­nie do działań na wodach wokół Wielkiej Brytanii .Okazały się bardzo sku­tecz­ną bronią na za­mknię­tym akwenie Morza Śród­ziem­ne­go.

Rozkład odpowiedzi

"Straszne Bliźniaki"
"Nieustraszeni Polacy "
"Bohaterowie Głębin"
"Podwodni Pogromcy"
odpowiedzi
flagPolska
50%
12%
16%
20%
1464
flagNiemcy
50%
5%
15%
30%
20
flagNieznany
45%
11%
17%
25%
128
flagWielka Brytania
45%
18%
9%
27%
11

Płeć

men52%
women31%
"Straszne Bliźniaki"
52%
31%
"Nieustraszeni Polacy "
9%
10%
"Bohaterowie Głębin"
17%
33%
"Podwodni Pogromcy"
20%
25%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Podczas drugiej wojny światowej parze polskich okrętów podwodnych ORP "Dzik" i ORP " Sokół" ,odnoszących sukcesy na Morzu Śródziemnym , Alianci nadali zaszczytny przydomek. Jaki ?
1663
50%

Szczegóły

Autor: Centurion2003
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.