Stolica którego państwa została doszczętnie zniszczona przez erupcje wulkanu?

Montserrat
Saint Lucia
Włochy
Malta
W 1995 roku wybuch wulkanu So­ufri­ère Hills po­ło­żo­ne­go na na­le­żą­cej do Małych Antylii wyspie Mont­ser­rat (państwa za­leż­ne­go od Wielkiej Bry­ta­nii) znisz­czył jej stolicę - Play­mo­uth oraz cał­ko­wi­cie zruj­no­wał go­spo­dar­kę wyspy, co skut­ko­wa­ło wy­lud­nie­niem 70% ludności kraju. Obecnie stolicą Mont­ser­rat jest Brades liczące około tysiąca miesz­kań­ców.

Rozkład odpowiedzi

Montserrat
Saint Lucia
Włochy
Malta
odpowiedzi
flagStany Zjednoczone
68%
10%
10%
10%
19
flagWielka Brytania
40%
34%
11%
14%
35
flagNiemcy
31%
26%
26%
15%
19
flagPolska
29%
32%
19%
18%
1467
flagNieznany
23%
29%
22%
23%
226

Płeć

men28%
women28%
Montserrat
28%
28%
Saint Lucia
30%
37%
Włochy
18%
20%
Malta
22%
13%

Wersje językowe

pytanie
odpowiedzi
wyniki
flag
Stolica którego państwa została doszczętnie zniszczona przez erupcje wulkanu?
1814
29%

Szczegóły

Autor: JP2
Ilustracja: wikimedia
tools
Czy to pytanie wymaga poprawki? Popraw je.
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy. Przetłumacz pytanie.