W którym polskim rezerwacie przyrody nieożywionej odnaleziono tropy najstarszych na świecie czworonogów:

A. Rezerwat przyrody Zachełmie
B. Rezerwat przyrody Góra Miedzianka
C. Rezerwat przyrody Kadzielnia
D. Rezerwat przyrody Krzemionki
Tropy najstarszych na świecie czworonogów (tetrapodów) zostały odkryte w 2002 r. w kamieniołomie w Zachełmiu. Ich wiek oceniono na 395 mln lat (dewon). Tetrapody te żyły w solankowych jeziorach blisko wybrzeża, ale zapuszczały się również na otwarte morze. Wnioski z badań opublikowano w styczniu 2010 r. na łamach jednego z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych – Nature. Do dzisiaj ukazało się kilkanaście publikacji naukowych na ten temat. Rezerwat przyrody Kamieniołom Zachełmie położony jest we wsi Zachełmie koło Kielc, na Świętokrzyskim Szlaku Archeo-Geologicznym. Fot. Piotr Szrek
Anita Starzycka
0
Popraw to pytanie
6
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej specyficzne dla krajuGeoróżnorodność
Quiz Georóżnorodność
  Będziesz grać jako

Odpowiedzi według kraju

A. Rezerwat przyrody Zachełmie
B. Rezerwat przyrody Góra Miedzianka
C. Rezerwat przyrody Kadzielnia
D. Rezerwat przyrody Krzemionki
odpowiedzi
flagPolska
42%
18%
17%
21%
235