W którą stronę pisany był stosowany przez starożytnych Greków bustrofedon, którego przykład widoczny jest na zdjęciu?

od góry do dołu
od lewej do prawej
od prawej do lewej
naprzemiennie raz w lewo, raz w prawo
Pismo greckie pochodziło od pisma fenickiego, pisanego od prawej do lewej. Grecy zaczęli potem stosować bustrofedon ("jak wół orze bruzdy"), aby ostatecznie przerzucić się na zapis od lewej do prawej.
Przemek
0
Popraw to pytanie
5
Bardzo interesujące!
zasięg: raczej globalnealfabetyhistoriapismo

Odpowiedzi według kraju

od góry do dołu
od lewej do prawej
od prawej do lewej
naprzemiennie raz w lewo, raz w prawo
odpowiedzi
flagNiemcy
3%
22%
18%
55%
27
flagWielka Brytania
17%
23%
11%
44%
34
flagPolska
10%
23%
26%
39%
8918