W którą stronę pisany był stosowany przez starożytnych Greków bustrofedon, którego przykład widoczny jest na zdjęciu?

od góry do dołu
837
od lewej do prawej
1919
od prawej do lewej
2104
naprzemiennie raz w lewo, raz w prawo
3364
Pismo greckie pochodziło od pisma fenickiego, pisanego od prawej do lewej. Grecy zaczęli potem stosować bustrofedon ("jak wół orze bruzdy"), aby ostatecznie przerzucić się na zapis od lewej do prawej.
popraw to pytanie
Przemek
zasięg: raczej globalnealfabetyhistoriapismo