Перевести вопрос
Bопросы викторины переведены пользователями для других пользователей.

flag английский язык

What is the Sistine Chapel named after?
pope Sixtus IV
saint Sistina
Sixtinus, a hill in Rome
sixta, the sixth prayer of a day, which was usually celebrated there
The chapel takes its name from Pope Sixtus IV, who restored it between 1477 and 1480. He also introduced the Early Renaissance into Rome with the first masterpieces of the city's new artistic age.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag польский язык

Od czego pochodzi nazwa Kaplicy Sykstyńskiej?
papieża Sykstusa IV
świętej Sykstyny
Sykstynusu, jednego z wzgórz Rzymu
seksty, szóstej godziny kanonicznej w liturgii godzin
Nazwa kaplicy upamiętnia papieża Sekstusa IV, na zlecenie którego została odrestaurowana w latach 1477-1480. To on sprowadził do Rzymu wielkich artystów wczesnego renesansu.
globalquiz.org
0
исправить этот вопрос
5
Очень интересно!

flag немецкий язык

flag русский язык

flag украинский язык