Przetłumacz pytanie
Pytania tłumaczone są przez graczy dla innych graczy.

flag język angielski

Which continent is the smallest?
South America
Europe
Australia
Antarctica
Three smallest continents: Australia (8 million km2), Europe (10 million km 2) and Antarctica (14 million km2)
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!

flag język polski

Który kontynent jest najmniejszy?
Ameryka Południowa
Europa
Australia
Antarktyda
Trzy najmniejsze kontynenty: Australia (8 mln km2), Europa (10 mln km2) i Antarktyka (14 mln km2)
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
2
Bardzo interesujące!

flag język francuski

flag język hiszpański

flag język niemiecki

Welcher Kontinent ist der kleinste?
Südamerika
Europa
Australien
Antarktika
Die drei kleinsten Kontinente sind. Australien (8 Millionen km2), Europa (10 Millionen km 2) und die Antarktis (14 Millionen km2)
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
1
Bardzo interesujące!

flag język włoski

Qual è il continente più piccolo?
America meridionale
Europa
Australia
Antartide
Tre continenti più piccoli sono: Australia (8 milioni di km2), Europa (10 milioni di km2) e Antartide (14 milioni di km2)
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język niderlandzki

Welk continent is het kleinste continent?
Zuid-Amerika
Europa
Australië
Antarctica
Drie kleinste continenten zijn dat wel: Australië (8 miljoen km2), Europa (10 miljoen km2) en Antarctica (14 miljoen km2)
globalquiz.org
0
Popraw to pytanie
0
Bardzo interesujące!

flag język rosyjski

flag język portugalski